Uuringu sihtrühmaks olid Kagu-Eesti põllumajandusettevõtted, toiduainete tootjad ja joogitootjad. Andmeallikateks olid riiklikud andmebaasid ning täiendavalt korraldati sihtrühma hulgas telefoniküsitlus ja fookusgrupi arutelu.

Uuring toob välja bioressurssid ja paiknemise ning võimalused kõrgemaks väärindamiseks.

Kagu-Eesti bioressursside uuringu aruanne (PDF, 4MB)

Uuringu lühikokkuvõte (PDF, 2MB)