Tere tulemast Kagu-Eestisse, puhtaima loodusega piirkonda! #Investor – see on Sinu võimalus avardada rohelist ja jätkusuutlikku ettevõtlust Võru, Valga ja Põlva maakonnas.

Ootame Teid kui olete #uuenduslik, Teile on tähtis #jätkusuutlikkus ja olete #rohelise mõtteviisiga. Oleme igakülgselt abiks asjaajamisel omavalitsuste ja riigiasutustega, aitame kontaktide loomisel ja toetuste hankimisel.

6 514 km2 piirkond
2 863 km2 metsamaa
2 311 km2 põllumaa
87 301 elanikkond
1 961 ametikooli õpilasi
9,7 töötuse määr
3:00 h Tallinn 3:10 h Riia 5:30 h Peterburg
247 km Riia 242 km Tallinn
195 km Pärnu sadam 234 km Riia sadam 252 km Tallinna sadam 290 km Paldiski sadam

investeerimisvõimalused

#Investor ja ettevõtja! Tule too oma roheline ja keskkonnasäästlik investeerimisprojekt, ettevõte ja töökohad Kagu- Eestisse! Parima kohaliku kompetentsi leiad: puidusektori teenuste, rohe- ja biomajanduse, toidusektori, kaugtöökeskuste, puhkemajanduse, transpordi- ja logistikasektori arenduse valdkonnas

Investori eelised ning toetusvõimalused

Läheneme igale investorile personaalselt ja aitame kaasa kiirele asjaajamisele nii riigi kui valdade tasemel (planeeringute menetlusel, jm)

Aitame ja juhendame erinevate toetuste hankimisel:

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket. Toetusvoor on avatud kord aastas.

LOE LISAKS

Toetuse eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda.

LOE LISAKS

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale – Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamisega. Setomaa programmi eeltaotluste vooru korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus".

LOE LISAKS

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) PRIA on valitsusasutus, mille eesmärk on toetada Eesti maaelu arengut ning kogu meie tegevus on suunatud elukvaliteedi parandamisele maal.

LOE LISAKS

KIK on homse hoidja, mille toel viiakse igal aastal ellu tuhandeid projekte, et parandada ja säilitada Eesti keskkonnaseisundit, heastada keskkonnakahjustusi või taastoota loodusvarasid.

LOE LISAKS

Miks investeerida Kagu-Eestisse?

  • Ainulaadne looduskeskkond
  • Vaikne ja mahe elukeskkond
  • Rikkalik pärandkultuur
Stabiilne, ettevõtlik ja haritud tööjõud
Targad ja kiired ettevõtluslahendused
Mitmekülgsed tööstusalad
Nutikad kaugtöö võimalused
Teadus- ja haridusasutuste kompetents

olulised sektorid

Eesti on nutikas valik!

Meil on:
* uuenduslikud tehnoloogiad
* puhas tooraine
* kvalifitseeritud spetsialistid
* Põhjamaade ärieetika
* investeerimisvõimalus rohemajandusse

Aitame Teil suhelda Eesti juhtivate ettevõtetega!

vajad rohkem informatsiooni?

Mis tunne on Eestis äri ajada? Kuidas saada kasu e-lahendustest ja nutikatest kaugtöö kohtadest? Kuidas kaasata teadus- ja kompetentsikeskusi äriidee arendamisse? Millised on võimalused konkreetsetes valdkondades Kagu- Eesti puhtaima loodusega majanduskeskkonnas?

Kagu-Eesti maakondlikud ettevõtluseksperdid ja investor konsultandid on abiks ja toetamas investeeringute ettevalmistamist ja koostööpartnerite leidmisel Võru, Valga ja Põlva piirkonnas. Meie meeskonnal on hea meel Teid aidata tasuta e-konsultatsiooni teenuse kaudu.