Tegemist on vana telliskivihoonega, mis asub rekonstrueeritava Valga vanalinna keskväljaku ääres (registriosa nr 2852250, katastritunnus 85401:003:0053, pindala 197 m2, ärimaa 100%). Hoones on lubatud kõik tegevused, mis ei lähe vastuollu ümbritseva miljöö ja laadiga. Võimalik on ka maa sihtotstarbe muutmine ja tegevuseks saab kasutada ka avalikus kasutuses olevat keskväljakut.

Hoonestusõigus seatakse viiekümneks aastaks ja täita on tarvis järgmised tingimused:

  • Saada 3 aasta jooksul, hoonestusõiguse sõlmimisest on vaja paika panna tegevuskava ja taotleda ehitusluba uue hoone püstitamiseks või vana rekonstrueerimiseks
  • Saada 5 aasta jooksul, hoonestusõiguse sõlmimisest, püstitatud/rekonstrueeritud hoone jaoks kasutusluba
  • Kuna hoone asub Valga linna muinsuskaitse alal, tuleb lisaks üldistele ehitustingimustele arvestada ka muinsuskaitseameti nõudmistega.

Detailne info konkursi kohta.