Helme tööstusala

#Investorpakkumine. Mitmekesise potentsiaaliga tööstus-, elamu- ja sotsaalteenusettevõtteid hõlmav Helme tööstusala.

Helme tööstusala asub Valga-Uulu mnt ääres Tõrva linna piirist umbes 2 km kaugusel (endise kutsekooli ala). Ala suurus on 51 hektarit (kaks lahustükki). Piirkonnas on ruumi nii elamumaale kui tööstushoonete rajamiseks. Uute ettevõtete ja investeeringute olemasolul võivad üldplaneeringu piirid vastavalt tootmisplaanide  vajadustele muutuda. Helme tööstusala kuulub eraomandisse, kuid on osaliselt ka KOV-i omand. Tööstusalal tegutsevad peamiselt metallitööstusettevõtted. Detailplaneering on uuendamisel, mille käigus täpsustatakse ka maade sihtotstarvet, samuti on alale ehitatud uus katlamaja.

Tööstusalal tegutsevad peamiselt metallitööstusettevõtted. Uute investorite ja ettevõtete liitumisega suurendatakse tulevikus ka elektrivõimsust, laiendatakse teede- ja kanalisatsioonivõrku.  

Piirkonna ühes osas on elamumaad ja erakinnistu ning seal asuvad kaks sotsiaalteenuseid pakkuvat riiklikku hooldekodu. Piirkonda on oodatud 5 ettevõtet.

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

contact us

Our unique e-Consulting service is the quickest source of information for businesses wishing to invest in or expand to Estonia.

  more information

  Asso Uibo
  Foreign investment consultant for the South Estonia region Enterprise Estonia
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  Need more information?

  Doing business in Estonia – how does it work? How to benefit from e-solutions and the peculiarities of our business culture? What are the opportunities in specific sectors? Who are the cooperation partners?

  Southeast Estonian county business experts and investor consultants help and support the preparation of investments and finding cooperation partners in the Võru, Valga and Põlva regions. Our team is happy to help you with a free e-consultation service