Деловой район Вяймела

#investorpakkumine! Väimela ettevõtlusala ärilahendusi ja tootmist toetavad Võrumaa Kutsehariduskeskuse teadus- ja infotehnoloogia saavutused, koostöö ning potentsiaalne tööjõud.

Väimela ettevõtlusala asub Väimela alevikus, 5 kilomeetri kaugusel Võru linnast. Ala piirneb Võru-Põlva tugimaanteega.  Väimela ettevõtlusala suurus on ca 25 hektarit. Detailplaneeringu järgi on piirkonda kavandatud 21 tootmis- ja ärimaa kinnistut, mis on hetkel kolmeks kinnistuks jagatud. 

Ettevõtlusala kuulub munitsipaalomandisse, taristu sellel ootab alles väljaarendamist. Tööstusala piirneb lääneservast Võru-Põlva tugimaanteega, mis on logistiliselt väga soodsa asukohaga.

Ala vahetus läheduses asub Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja laboratoorium, kus õppurid omandavad praktilisi oskusi puidu ja metallide töölemise, mehhatroonika, infotehnoloogia süsteemide ja puhastusteeninduse vallas. Lisaks jääb ala vahetusse lähedusse maakonna üks suuremaid tootmisettevõtteid metallitööstusettevõte AS Rauameister, kus on ligi 100 töökohta. 

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

Найди нас

Наша уникальная услуга электронного консультирования - это самый быстрый источник информации для предприятий, желающих инвестировать в Эстонию или расширяться в ней.

  больше информации

  Ассо Уйбо
  Kонсультант по иностранным инвестициям в Южной Эстонии, Фонд содействия развитию предпринимательства
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  Нужна дополнительная информация?

  Каково это – заниматься бизнесом в Эстонии? Как извлечь пользу из э решений и особенностей нашей бизнес- культуры? Какие существуют возможности в конкретных секторах? С кем сотрудничать?

  Бизнес-эксперты и консультанты по вопросам бизнеса уездов Юго-Восточной Эстонии помогают и поддерживают подготовку инвестиций и поиск партнеров по сотрудничеству в регионах Выру, Валга и Пылва. Наша команда рада помочь вам с бесплатной услугой электронной консультации.