Промышленная зона Пылва КЭК

#investorpakkumine. Metalli- ja puiduettevõttele ning investorile Põlva KEK-i raudteeäärsel tööstusalal

Põlva KEK-i tööstusala asub Põlva linnas, ajaloolise KEK-i territooriumil, raudtee ääres. Toimiva tööstusala suurus on umbes 30 ha (I etapi täiendav arendus umbes 10 ha, perspektiivis veelgi enam). Kokku võiks ala pindala olla umbes 70 ha. Alal on olemas taristu, mis kuulub KOV-ile, toimiv ala on eraomandis. Perspektiivis saab ala edasi arendada ka riigimaad kasutades. 

Põlva linnas asuv Põlva KEK on ajalooliselt ettevõtluspiirkond, mille puhul on tegemist hästitoimiva ja väljakujunenud alaga. Siin tegutsevad mitmed Kagu-Eesti suuremad ettevõtted, mitmed neist on viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid hoonetesse ja seadmetesse. Endise KEK-i territoorium on hea näide järjepidevast arengust, millele on omakorda kaasa aidanud 15 taristu rajamine Euroopa Liidu toetuse abil. Toimival alal on ka kehtiv detailplaneering. 

Perspektiivis planeeritakse uusi alasisesed läbipääsusid (nt Vabriku tn pikendus Jaama tn-ni) ning ligipääsu raudteele. Mahukamaks laienemiseks on võimalik valitud maa munitsipaliseerida ning seejärel rajada taristu. 

 

Peamised piirkonnas tegutsevad ettevõtted on: Lõuna Pagarid, Peetri Puit (puidutööstus, avas äsja uue tootmishoone), Avraal, Valkan (palkmajad), Wentelax (katlad, katlamajad), Starter ST (loomasöödad), Liimpuit (puidutööstus).

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

Найди нас

Наша уникальная услуга электронного консультирования - это самый быстрый источник информации для предприятий, желающих инвестировать в Эстонию или расширяться в ней.

  больше информации

  Ассо Уйбо
  Kонсультант по иностранным инвестициям в Южной Эстонии, Фонд содействия развитию предпринимательства
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  Нужна дополнительная информация?

  Каково это – заниматься бизнесом в Эстонии? Как извлечь пользу из э решений и особенностей нашей бизнес- культуры? Какие существуют возможности в конкретных секторах? С кем сотрудничать?

  Бизнес-эксперты и консультанты по вопросам бизнеса уездов Юго-Восточной Эстонии помогают и поддерживают подготовку инвестиций и поиск партнеров по сотрудничеству в регионах Выру, Валга и Пылва. Наша команда рада помочь вам с бесплатной услугой электронной консультации.