Põlva KEK tööstusala

#investorpakkumine. Metalli- ja puiduettevõttele ning investorile Põlva KEK-i raudteeäärsel tööstusalal

Põlva KEK-i tööstusala asub Põlva linnas, ajaloolise KEK-i territooriumil, raudtee ääres. Toimiva tööstusala suurus on umbes 30 ha (I etapi täiendav arendus umbes 10 ha, perspektiivis veelgi enam). Kokku võiks ala pindala olla umbes 70 ha. Alal on olemas taristu, mis kuulub KOV-ile, toimiv ala on eraomandis. Perspektiivis saab ala edasi arendada ka riigimaad kasutades. 

Põlva linnas asuv Põlva KEK on ajalooliselt ettevõtluspiirkond, mille puhul on tegemist hästitoimiva ja väljakujunenud alaga. Siin tegutsevad mitmed Kagu-Eesti suuremad ettevõtted, mitmed neist on viimastel aastatel teinud olulisi investeeringuid hoonetesse ja seadmetesse. Endise KEK-i territoorium on hea näide järjepidevast arengust, millele on omakorda kaasa aidanud 15 taristu rajamine Euroopa Liidu toetuse abil. Toimival alal on ka kehtiv detailplaneering. 

Perspektiivis planeeritakse uusi alasisesed läbipääsusid (nt Vabriku tn pikendus Jaama tn-ni) ning ligipääsu raudteele. Mahukamaks laienemiseks on võimalik valitud maa munitsipaliseerida ning seejärel rajada taristu. 

Peamised piirkonnas tegutsevad ettevõtted on: Lõuna Pagarid, Peetri Puit (puidutööstus, avas äsja uue tootmishoone), Avraal, Valkan (palkmajad), Wentelax (katlad, katlamajad), Starter ST (loomasöödad), Liimpuit (puidutööstus).

Videotutvustus

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

võta ühendust

Meie ainulaadne e-konsultatsiooniteenus on kiireim infoallikas ettevõtetele, kes soovivad Eestisse investeerida või Eestisse laieneda.

  rohkem informatsiooni

  Asso Uibo
  Lõuna-Eesti välisinvesteeringute konsultant Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  vajad rohkem informatsiooni?

  Mis tunne on Eestis äri ajada? Kuidas saada kasu e-lahendustest ja nutikatest kaugtöö kohtadest? Kuidas kaasata teadus- ja kompetentsikeskusi äriidee arendamisse? Millised on võimalused konkreetsetes valdkondades Kagu- Eesti puhtaima loodusega majanduskeskkonnas?

  Kagu-Eesti maakondlikud ettevõtluseksperdid ja investor konsultandid on abiks ja toetamas investeeringute ettevalmistamist ja koostööpartnerite leidmisel Võru, Valga ja Põlva piirkonnas. Meie meeskonnal on hea meel Teid aidata tasuta e-konsultatsiooni teenuse kaudu.