Промышленная зона Вырусоо

#investorpakkumine. Võrusoo tööstusala on nn greenfield-tüüpi arendusprojekt Võru linnas Luha ja Roopa tänava vahelisel alal.

Võrusoo tööstusala on nn greenfield-tüüpi arendusprojekt Võru linnas Luha ja Roopa tänava vahelisel alal. Selle läheduses asuvad kõik linna olulised 54 tootmisettevõtet. Riigimaale jääva tööstusala pindala on 39,4 hektarit ja sinna on detailplaneeringuga kavandatud 32 krunti kogupindalaga 220 360 m², millele lisanduvad transpordimaa ja tehnorajatistele mõeldud kinnistud. Kruntide suurused varieeruvad 4000 m² kuni 20 000 m². Taristu rajamise ehitusprojekt on töös, mis võimaldab ala kasutuselevõtmist etapiviisiliselt. Ala läbib kõrgepingeliin, mis asendatakse ehituse käigus maakaabliga. Tulevikuväljavaatena on ala sobilik ka nt soojamahukatele ettevõtetele.

Võrusoo tööstusala asub maakonnakeskuses spetsiaalselt tööstusalaks planeeritud, piirkonnas, kus on potentsiaalne tööjõud ning juba tegutsevad mitmed suured tööstusettevõtted. Kogu tööstualale mahub ca 20–30 ettevõtet. Sõltuvalt ettevõtete tegutsemise valdkonnast on perspektiivi 200–500 töökohta loomiseks (keskmiselt 10–20 töötajat).

Võrusoo Tööstusala

Peamised piirkonnas tegutsevad ettevõtted on: Cristella VT OÜ (sügavkülmutatud pagari- ja kondiitritooted) – ligi 300 töötajat,  Wermo AS (mööblitootmine) – umbes 60 töötajat, Valio Eesti AS Võru Juustutööstus (toiduainetetööstus) ja Võru Hallid (metallkonstruktsioonide tootmine).

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

Найди нас

Наша уникальная услуга электронного консультирования - это самый быстрый источник информации для предприятий, желающих инвестировать в Эстонию или расширяться в ней.

  больше информации

  Ассо Уйбо
  Kонсультант по иностранным инвестициям в Южной Эстонии, Фонд содействия развитию предпринимательства
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  Нужна дополнительная информация?

  Каково это – заниматься бизнесом в Эстонии? Как извлечь пользу из э решений и особенностей нашей бизнес- культуры? Какие существуют возможности в конкретных секторах? С кем сотрудничать?

  Бизнес-эксперты и консультанты по вопросам бизнеса уездов Юго-Восточной Эстонии помогают и поддерживают подготовку инвестиций и поиск партнеров по сотрудничеству в регионах Выру, Валга и Пылва. Наша команда рада помочь вам с бесплатной услугой электронной консультации.