Saverna tööstusala

#Investorpakkumine. Saverna greenfield-tüüpi tööstusalalt leiad mugavate logistikalahendustega tootmis- või ärimaa.

Saverna tööstusala asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt ääres oleval 13 hektari suurusel kinnistul. Tegemist on greenfield-alaga, millel on koostatavas valla üldplaneeringus tootmis- ja ärimaa sihtotstarve. 

Tööstusalal on  suurepärane asukoht ühe suurima tugimaantee (Tallinn-Tartu-Võru- Luhamaa) kõrval. See asub Lõuna-Eesti keskusest Tartust 40 km kaugusel ja Võrust 30 km kaugusel, olles ideaalne asukoht logistikaettevõtetele. See on kompaktse suurusega ala,  kuid samas piisava mahuga (13 ha) ka suuremate ettevõtete teenindamiseks. Kõigi kommunikatsioonidega varustatud krundid on terviklikult planeeritud. Kui arvestada ühe krundi keskmiseks suuruseks 10 000 , on Saverna tööstusalal võimalik välja arendada ca 13 krunti. Täpne arv sõltub planeeringulahendusest ja sellest, kui suuri krunte ettevõtted vajavad. 

Piirkonda on oodatud kuni 13 ettevõtet. 

Kagu-Eesti tööstusaladel saavad ettevõtted kiirelt ja soodsalt käivitada tegevuse selleks terviklikult ettevalmistatud logistiliselt heas asukohas oleval alal. 

 • Kiire lahendus – maa-ala on ettevõtjatele ettevalmistatud. Ettevõtja ei pea muretsema detailplaneeringu ja tugitaristu rajamise pärast.
 • Piirkonna omavalitsused, tugiorganisatsioonid ja kutseõppeasutused on ettevõtja sõbralikud ja toetavad sujuvat asjaajamist alates ehitusloast kuni tööjõu täiendkoolituseni.  
 • Terviklikult ettevalmistatud ala – tööstusaladel on terviklik tänapäevane taristu, mis vastab ettevõtete vajadustele, sh juurdepääsud, elektrivarustus, vee- ja kanalisatsiooniühendused jm.  
 • Soodne hind – ettevõtted, kes käivitavad alal kokkulepitud aja jooksul planeeritud tegevuse, saavad kinnistu omandada/seada pikaajalise hoonestusõiguse sümboolse hinnaga.  
 • Logistiliselt hea asukoht – tööstusaladele on tagatud mugav ligipääs põhimaanteedelt ning võimalused ligipääsuks rasketranspordiga.  
 • Elukeskkond – piirkonnas on turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise eripäraga. Eelkirjeldatud väärtuspakkumine sobib kõigi kolme maakonna ühiseks laiemaks „katuseks“, sellele lisanduvad iga konkreetse tööstusala kohaspetsiifilised argumendid.

 

 

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

contact us

Our unique e-consulting service is the fastest source of information for companies wishing to invest in or expand in Estonia.

  more information

  Asso Uibo
  Foreign investment consultant for the South Estonia region Enterprise Estonia
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  Need more information?

  Doing business in Estonia – how does it work? How to benefit from e-solutions and the peculiarities of our business culture? What are the opportunities in specific sectors? Who are the cooperation partners?

  Southeast Estonian county business experts and investor consultants help and support the preparation of investments and finding cooperation partners in the Võru, Valga and Põlva regions. Our team is happy to help you with a free e-consultation service