Saverna tööstusala

#Investorpakkumine. Saverna greenfield-tüüpi tööstusalalt leiad mugavate logistikalahendustega tootmis- või ärimaa.

Saverna tööstusala asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt ääres oleval 13 hektari suurusel kinnistul. Tegemist on greenfield-alaga, millel on koostatavas valla üldplaneeringus tootmis- ja ärimaa sihtotstarve. 

Tööstusalal on  suurepärane asukoht ühe suurima tugimaantee (Tallinn-Tartu-Võru- Luhamaa) kõrval. See asub Lõuna-Eesti keskusest Tartust 40 km kaugusel ja Võrust 30 km kaugusel, olles ideaalne asukoht logistikaettevõtetele. See on kompaktse suurusega ala,  kuid samas piisava mahuga (13 ha) ka suuremate ettevõtete teenindamiseks. Kõigi kommunikatsioonidega varustatud krundid on terviklikult planeeritud. Kui arvestada ühe krundi keskmiseks suuruseks 10 000 , on Saverna tööstusalal võimalik välja arendada ca 13 krunti. Täpne arv sõltub planeeringulahendusest ja sellest, kui suuri krunte ettevõtted vajavad. 

Piirkonda on oodatud kuni 13 ettevõtet. 

Kagu-Eesti tööstusaladel saavad ettevõtted kiirelt ja soodsalt käivitada tegevuse selleks terviklikult ettevalmistatud logistiliselt heas asukohas oleval alal. 

 • Kiire lahendus – maa-ala on ettevõtjatele ettevalmistatud. Ettevõtja ei pea muretsema detailplaneeringu ja tugitaristu rajamise pärast.
 • Piirkonna omavalitsused, tugiorganisatsioonid ja kutseõppeasutused on ettevõtja sõbralikud ja toetavad sujuvat asjaajamist alates ehitusloast kuni tööjõu täiendkoolituseni.  
 • Terviklikult ettevalmistatud ala – tööstusaladel on terviklik tänapäevane taristu, mis vastab ettevõtete vajadustele, sh juurdepääsud, elektrivarustus, vee- ja kanalisatsiooniühendused jm.  
 • Soodne hind – ettevõtted, kes käivitavad alal kokkulepitud aja jooksul planeeritud tegevuse, saavad kinnistu omandada/seada pikaajalise hoonestusõiguse sümboolse hinnaga.  
 • Logistiliselt hea asukoht – tööstusaladele on tagatud mugav ligipääs põhimaanteedelt ning võimalused ligipääsuks rasketranspordiga.  
 • Elukeskkond – piirkonnas on turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise eripäraga. Eelkirjeldatud väärtuspakkumine sobib kõigi kolme maakonna ühiseks laiemaks „katuseks“, sellele lisanduvad iga konkreetse tööstusala kohaspetsiifilised argumendid.

 

 

Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsanduse, põllumajanduse, mahetoidu- ja turismisuunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud valdkonna kompetents. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja  vastutustundlike plaanidega investorid. 

Investeeringute sihtrühmad:  

 • puidusektori teenuste sektor (disaini- ja tootearenduse keskused, koolitused, logistika juhtimine jms) ja jätkusuutlik metsandus. Puidusektoris on olemas puidu kompetentsikeskus ja ökosüsteem.
 • rohe- ja biomajanduse sektor ( bioenergeetika)
 • toidusektori teenuste sektor (tootearendus, turundus, koolitus, kokandus, järeltöötlemine jms), sh mahetootmine, puhas toit.
 • kaugtöökeskuse võrgustik
 • puhkemajandussektor  
 • transpordi- ja logistikasektor (elektriautode võrgustik, karavanautode taristu)

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel: 

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.

võta ühendust

Meie ainulaadne e-konsultatsiooniteenus on kiireim infoallikas ettevõtetele, kes soovivad Eestisse investeerida või Eestisse laieneda.

  rohkem informatsiooni

  Asso Uibo
  Lõuna-Eesti välisinvesteeringute konsultant Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
  +372 5340 8320 Linkedin
  ENG EST

  vajad rohkem informatsiooni?

  Mis tunne on Eestis äri ajada? Kuidas saada kasu e-lahendustest ja nutikatest kaugtöö kohtadest? Kuidas kaasata teadus- ja kompetentsikeskusi äriidee arendamisse? Millised on võimalused konkreetsetes valdkondades Kagu- Eesti puhtaima loodusega majanduskeskkonnas?

  Kagu-Eesti maakondlikud ettevõtluseksperdid ja investor konsultandid on abiks ja toetamas investeeringute ettevalmistamist ja koostööpartnerite leidmisel Võru, Valga ja Põlva piirkonnas. Meie meeskonnal on hea meel Teid aidata tasuta e-konsultatsiooni teenuse kaudu.