Antsla vald meelitab ettevõtjaid Maratinurga tööstusalale

Väikelinn Antsla asub Võru-Valga-Otepää vahelises kolmnurgas ning ühendus on kõikide nende paikaga väga hea. Antsla abivallavanema Kurmet Müürsepa sõnul on vallal juba olemas kogemus ühe edukalt käivitunud tööstusala loomisega. Sellel tegutsevad metalliettevõte Baltic Steelarc ja puidufirma MPPuit ning kokku on uusi töökohti loodud 30 ringis. Lähikonnas tegutseb veel mitmeid ettevõtted sh Antsla valla suurim tootmisfirma  Antsla Inno, kus on ligi 200 töötajat.

Foto: erakogu. Kobela tööstusala

Järjekorras teise tööstusala maad on kohalik omavalitsus ostnud riigilt ära ning kommunikatsioonid rajatakse sinna Euroopa vahenditega. Kinnistu piirile luuakse liitumisvõimalused tehnovõrkudega: elekter (võimsused selgitamisel), vesi-kanalisatsioon (kokkuleppel investoriga) ja kiire internet. Praegu tehakse alale detailplaneeringut ning see on plaanis kehtestada järgmise aasta esimeses pooles. 11-hektari suurust maad ei ole veel ära krunditud. „Meie idee on olla võimalikult vastutulelik ettevõtjale või ettevõtjatele, kes sooviksid siia tulla. Kui ettevõte soovib kasutusse võtta kogu krundi, siis jääbki nii, me ei hakka seda tükeldama. Samuti saame detailplaneeringus arvestada tulevaste asukate soovidega,“ rääkis Müürsepp.

Eelistatud on muidugi ettevõtjad, kes looksid ka töökohti. Samas ei ole piiri tegevusaladel ja ainukesena välistatakse Müürsepa sõnul päikesepargi rajamist, kuna sellega ei teki töökohti. Kas Antsla vallas üldse leidub tulevastele ettevõtjatele töötajaid? Müürsepa sõnul peaks töötajaid leiduma küll ning selle tunnistuseks on  mitmete suuremat sorti ettevõtete olemasolu Antsla vallas ja lähikonnas. „Maainimesed on mobiilsed, tööl käiakse ca 30 kilomeetri raadiuses. Kui maksta inimestele normaalset palka, siis leiab endale töötajaid küll. Vaid suhtumine, et maal saab palgata inimesi miinimumpalgaga, on selline, mis töölesoovijate horde kohale ei too,“ sõnas Müürsepp.

Foto: erakogu

Ettevõttele seatakse hoonestusõigus

Tulevase tööstusala maa kuulub praegu kohalikule omavalitsusele, kuid kui on leitud kohast huvitatud ettevõtja, antakse talle mõistliku tasuga hoonestusõigus. Samuti seatakse  tingimused, et kui ettevõtja alustab kokkulepitud aja jooksul ehitust, saab ta ka maa välja osta. „Ühelt poolt on ettevõtjal nii lihtsam pangaga asju ajada, teisalt välistab see aga olukorra, et keegi lihtsalt ostab ära maa ja sellega midagi peale ei hakkagi,“ selgitas Müürsepp. „Valla poolt oleme valmis kohe potentsiaalse huvilisega läbirääkima ja igati tema soovidega arvestama.“

Foto: erakogu. Paltic Steelarc tootmishoone

Koostöö kohaliku omavalitsusega sujub hästi

Metallifirma Baltic Steelarc OÜ ehitas Kobela tööstusalale tööstushoone paar aastat tagasi. Ettevõte teeb allhanke korras metallitöid ning pakub erinevat tüüpi terase ja alumiiniumi töötlemise teenuseid, sealhulgas CAD disaini.

Steelarci juhatuse liige Vjatšeslav Andritski ütleb, et koostöö vallaga on sujunud hästi – omavalitsus on igati kaasa aidanud erinevate probleemide lahendamisel, samuti võimaldas vald ettevõttel erastada neile hoonestusõigusega renditud krundid. „Meie omalt poolt anname tööd 44-le töötajale, kellest enamiks on Antsla valla kohalikud elanikud,“ sõnab Andritski.

Kobela tööstusala valis ettevõte tegutsemiseks just selle sobiliku infrastruktuuri, soodsa tootmiskrundi ja hea väljakujunenud kollektiivi tõttu.


Antsla vald

  • Asub Võrumaal Valga ja Võru vahel
  • Rajatavalt tööstusalalt Võrru, Valka ja Otepääle 34 ning Tartusse 77 km
  • Vallas elanikke 4500
  • Tööealisi elanikke 2700

Artikkel valmis Kagu-Eesti programmi toel ja avaldati esmakordselt ajalehes Postimees.