Võrukivi Tehnopark mõtleb laienemisele

Tehnopargi krundid on tänaseks pea välja müüdud

Ligi 10 aastaga on Võrukivi Tehnopargis jõutud nii kaugele, et täna on plaan parki laiendada, sest olemasolevad krundid on uue omanikud leidnud, kuid samas oleks tark ära kasutada juba rajatud kommunikatsioone. Tehnoparki arendava Sellista Ehitus OÜ juhatuse liige Indrek Klampe sõnul on tehnopargis küll kaks vaba krunti, kuid need on oma kujult sellised, et sinna ei anna väga midagi ehitada. „Praegu käivad meil läbirääkimised linnaga, et saaks linnalt maad juurde ning oleks võimalik kahe olemasoleva kinnistu asemele rajada veel viis kinnistut. Seda enam, et teed ja muud ettevõtluseks vajalikud kommunikatsioonid on ju piirkonnas olemas ja neid saaks ära kasutada uute kruntide planeerimisel,“ räägib Klampe.

Võrukivi Tehnoparki on arendatud ca 15 aastat. Varem asus siin Võrukivi tellisetehas, kuid selle hooned on ammu lammutatud ning alal tegutseb nüüd hulk ettevõtteid, kellest tuntumad on ehk KPG Kaubanduse OÜ (Magaziin kauplusteketi omanikfirma), Kagu Elekter ja Estelaxe, mis valmistab istmeid nii kontserdisaalidesse, kui ka rongidesse. Tehnopark asub vahetult Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres ja selline logistiliselt hea asukoht sobib hästi nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele turule suunatud ettevõttele. Kokku on tehnopargis praegu 14 tootmis- ja ärimaa kinnistut.

Võrukivi Tööstusala Kagu-Elekter
Foto: erakogu

Kaasaegne ja mõnus elukeskkond

Võru võib küll Tallinnast vaadates tunduda kauge ja ääremaana, kuid Klampe sõnul vastab siinne elukeskkond igati kaasaegsetele nõudmistele. Kõik teenused on Võrus olemas, on võimalused hariduse omandamiseks ja infrastruktuur korras. „Ma ütleks, et siin on hea elada ja töötada. Kiidame ka kohalikku omavalitsust, kes on ettevõtjasõbralik ja kaasamõtlev. Kui tegutsed ettevõtluses, siis on kohaliku omavalitsuse toetav suhtumine väga oluline,“ ütleb Klampe. Vähem tähtis pole uuele tulijale ka kvaliteetse projekteerimis- ja ehitustöö kättesaadavus ning selles on Selista Ehitusel aastatepikkused kogemused. Ümbruskonna suuremad tööstusehitised on valdavalt Selista rajatud.

Ettevõtjaid huvitab alati, kas ja kuidas on piirkonnas võimalik leida tööjõudu. Võrumaal on tänu kutsehariduskeskusele olemas kõrge oskusteabega tööjõud puidu, metalli ja mehhatroonika ning toiduainete tootmise valdkonnas. „Tööjõuteema on Võru kandis sama aktuaalne nagu mujalgi. Eks igal pool on tööjõuga kitsas, eriti kui otsid spetsiifiliste teadmiste ja oskustega inimest,“ sõnab Klampe. Ta lisab ka, et kui veel aastaid tagasi käidi ka Võru kandist väga palju Soome tööle, siis see trend on muutunud – Soomes käiakse, kuid mitte enam massiliselt. „Eks kohalikud ettevõtted maksavad ka juba sellist palka, et ei tasu väga ära kodust kaugele teise riiki tööle minna.“

Foto: erakogu

Võru linnapea: tehnopark on Võru jaoks väga oluline investeering

Võru linnapea Anti Allase sõnul on Võrukivi Tehnopargi näol tegemist Võru linna jaoks väga olulise investeeringuga, sest tänu tehnopargile on mitmed olulised investeeringud tulnud ja jäänud Võrru.

„Võru puhul on keeruline ettevõtjatel ise algusest peale nii kulukat investeeringut teha ning linna poolt rajatud krundid koos vajalike kommunikatsioonidega on suureks toeks,“ sõnab Allas. „Selliste tööstusalade loomine on võimalik eraettevõtluse, kohaliku omavalitsuse ja toetusprogrammide koostöös.“

Allas lisab, et Võru linnal on käsil ka uue tööstusala loomine ning peagi lähevad krundid müüki turuhinnast 3 korda odavama alghinnaga.

Foto: erakogu
Foto: erakogu

Artikkel valmis Kagu-Eesti programmi toel ja avaldati esmakordselt väljaandes Postimees.